Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta

Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w następującym składzie:

 • Skórzewski Maciej – przewodniczący


 • Felski Jan – członek;
 • Izbicki Marcin - członek (do 4 listopada 2019r.),
 • James David – członek


 • Kalińska Sabina – członek


 • Kozłowska Magdalena – członek;
 • Kryszkiewicz Małgorzata – członek (do 26.05.2021 r.);
 • Lech Maria – członek;
 • Leszek Stanisław – członek


 • Łazarski Ireneusz - członek (od 8 września 2020 r.).stawia sobie za zadanie,  pomoc biegłym rewidentom,  poprzez:

 1. Bezpośrednie – indywidualne wsparcie realizowane przez członków komisji poprzez utworzenie kontaktu e-mail  wsparcie-kontrolabr@pibr.waw.pl  przeznaczony wyłącznie do spraw wsparcia biegłych rewidentów w sprawach kontroli i postępowania dyscyplinarnego. Planujemy także uruchomienie numeru telefonu przeznaczonego wyłącznie do kontaktu z członkami Komisji,
 2. Prace nad ”Mapą bezpieczeństwa praktyka”,
 3. Organizowanie spotkać prelekcji, wykładów dotyczących postępowań, spraw dyscyplinarnych i sądowych,
 4. Bieżące rozpatrywanie na łamach komisji indywidualnych spraw biegłych rewidentów,
 5. Występowanie do organów PIBR w szczególnych sprawach związanych z obroną praw biegłego, współpraca z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów.

MAPA BEZPIECZEŃSTWA PRAKTYKA - będzie to zbiór orzeczeń, wyroków i postanowień, ustrukturyzowany według wybranych przepisów prawa ma na celu funkcję prewencyjną dla praktyków -  biegłych rewidentów wykonujących  w swojej praktyce zawodowej czynności rewizji, jak i tych którzy prowadzą biura rachunkowe.

Posiadanie wiedzy w przedmiocie popełnionych przez praktyków uchybień w wykonywaniu zawodu, w szczególności uchybień podlegających penalizacji, niewątpliwie może wzmocnić poczucie bezpieczeństwa, którego dzisiaj - w dobie zmian ustawowych i nieznanej przyszłości w kwestii podejścia organu nadzoru do kontroli -  brakuje. Krótko mówiąc: uczmy się na własnych błędach, taką sentencją przy tworzeniu „Mapy Bezpieczeństwa Praktyka” kieruje się Komisja ds. Wsparcia Biegłego Rewidenta przy RO PIBR w Warszawie.

Adresaci tego zbioru – biegli rewidenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wiele w naszej praktyce występuje zdarzeń, przypadków, nie „czarno-białych”, jak często stosujemy kryteria szacunku, prawdopodobieństwa, osądu biegłego i choć istnieją wytyczne, jak właściwie je stosować, dzięki Standardom Rewizji i Kontroli Jakości oraz  Kodeksowi Etyki, to ryzyko wykonywania zawodu istnieje a nawet rośnie, wraz ze wzrostem skomplikowania obowiązujących nas przepisów.  Jak wiemy, wiedza oparta na doświadczeniach pozwala często zminimalizować ryzyko. Zróbmy to!

Ale! zróbmy to razem, zatem to apel do wszystkich, żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przebytych kontroli i innych doświadczeń związanych z ryzykiem wykonywania naszego zawodu. Nasza Mapa Bezpieczeństwa Praktyka jest spisywana w sposób zanonimizowany, chyba że opieramy się na informacji publicznej. Zatem zachęcam do kontaktu, a każde spostrzeżenie i doświadczenie spisane we wspólnym katalogu jest cenne, bo nie wiadomo kiedy i komu może pomóc. 

PISZCIE PODPISUJĄC SIĘ LUB NIE.

DLA NAS KAŻDA INFORMACJA JEST WAŻNA BO WYNIKA Z CHĘCI PODZIELENIA SIĘ INFORMACJĄ, DOSWIADCZENIEM, WIEDZĄ

LUB TEŻ ZWYCZAJNIE REFLEKSJĄ Z  NASZYM ŚRODOWISKIEM

PISZCIE POD ADRES =>  wsparcie-kontrolabr@pibr.waw.pl     
mobile: 888 971 784

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR