Regionalny oddział w Warszawie

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na lustratorów

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na lustratorów, które planuje przeprowadzić w okresie wrzesień - listopad 2019 r.
Kryteria dla kandydatów:
- osoby nie posiadające w spółdzielczości lub spółdzielczym związku rewizyjnym wymaganego stażu, o którym mowa poniżej, obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym oraz odbyć kurs specjalistyczny trwający co najmniej 150 godzin.
- osoby posiadające co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym oraz wykształcenie wyższe, albo wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni stać w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym, obowiązani są odbyć kurs specjalistyczny trwający co najmniej 90 godzin.

Odpłatność uzależniona jest od ilości zgłoszeń.
Szczegółowe informacje udziela Zespół Lustracji i Doradztwa przy Krajowej Radzie Spółdzielczej.
Tel. 22 827 43 22, 22 827 43 11, 22 59 645 25
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR