Regionalny oddział w Warszawie

Spotkanie Delegatów na IX KZBR

Zapraszamy Delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranych na Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na spotkanie w dniu 29 maja br. (środa), godz. 16.30 w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie (ul. Wolność 7 lok. C).

Tematem spotkania będzie dyskusja nad kształtem i zasadami działania organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 27 maja 2019 r. mailowo – biuro@pibr.waw.pl lub telefonicznie 22/ 862 54 70.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR