Regionalny oddział w Warszawie

Spotkanie Delegatów na IX KZBR

Zapraszamy Delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranych na Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na spotkanie w dniu 29 maja br. (środa), godz. 16.30 w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie (ul. Wolność 7 lok. C).

Tematem spotkania będzie dyskusja nad kształtem i zasadami działania organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 

Celem usprawnienia przebiegu spotkania zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie się Państwa do dyskusji na zagadnienia zawarte w poniższym programie  oraz  o dokładne zapoznanie się z materiałami na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (całość ww. materiałów znajduje się w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się).

Na spotkaniu będzie także istniała możliwość zaprezentowania się osób planujących kandydować do organów PIBR.

 

Program spotkania:

 • Propozycje kandydatów delegatów RO PIBR w Warszawie do objęcia funkcji w organach KRBR w następnej kadencji:
 1. Kandydat lub kandydatka na Prezesa KRBR,
 2. Kandydaci do KRBR,
 3. Kandydaci na Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
 4. Kandydaci do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 5. Kandydaci do KKN,
 6. Kandydaci do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 • Propozycje kandydatów delegatów RO PIBR w Warszawie do pracy w komisjach zjazdowych:
 1. mandatowo-skrutacyjnej,
 2. wyborczej,
 3. do spraw statutu PIBR,
 4. do spraw programu działania PIBR,
 5. do spraw podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR oraz zmian ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.
 • Uwagi do przesłanych dokumentów zjazdowych i stanowisko delegatów RO PIBR w Warszawie w sprawie zaproponowanych zmian w dokumentach zjazdowych, jak również w propozycjach brzmienia dokumentów działania przyszłej KRBR.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu i udziału w dyskusji.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 27 maja 2019 r. mailowo – biuro@pibr.waw.pl lub telefonicznie 22/ 862 54 70.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR