Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia obligatoryjne w 2019 roku

Nasze najbliższe szkolenia:

- Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności
Data: 8-9 października 2019 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa

- Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych
Data: 14-15 października 2019 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska

- Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami
Data: 21 października 2019 r.
Prowadzący: Teresa Aldea

- Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
Data: 22 października 2019 r.
Prowadzący: Barbara Konopacka

- Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta
Data: 25 października 2019 r.
Prowadzący: Anna Dąbrowska

- Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia
Data: 28-29 października 2019 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska

- Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych
Data: 5 listopada 2019 r.
Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

- Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta
Data: 5 listopada 2019 r.
Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

- Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta
Data: 8 listopada 2019 r.
Prowadzący: Anna Dąbrowska

- Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
Data: 13 listopada 2019 r.
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

ZAPRASZAMY!

SZCZEGÓŁY I ZAPISY ➡️ https://warszawa.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR