Regionalny oddział w Warszawie

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biegłych rewidentach

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biegłych rewidentach

Posłowie przyjęli część poprawek Senatu, w tym wydłużenie okresu przygotowawczego dla firm audytorskich do 31 sierpnia 2020 r.

Jednym z punktów porządku obrad ostatniego posiedzenia Sejmu w dniu 19 lipca 2019 r. przed przerwą wakacyjną było sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Posłowie zadecydowali m.in. o przyjęciu senackiej poprawki dotyczącej wydłużenia terminu dostosowania się firm audytorskich do nowej regulacji. Na przekształcenie organizacji wewnętrznej, systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz dokumentacji firmy będą miały czas do 31 sierpnia 2020 r.

Ustawa zostanie teraz przez Marszałka Sejmu przesłana Prezydentowi RP. Jeśli Prezydent zdecyduje się ją podpisać, wejdzie w życie dwa tygodnie po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR