Regionalny oddział w Warszawie

Informacja o zmianach w e-sprawozdaniach od przyszłego roku

Od nowego roku szykują się dwie zmiany w e-sprawozdaniach:
  • Na druku sejmowym 3718 (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3718) pojawiła się zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza obowiązek od nowego roku sporządzania sprawozdań w XML również dla podatników podatku CIT nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców. W związku z tym od przyszłego roku najprawdopodobniej już wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (za wyjątkiem tych na MSR) będą sporządzali sprawozdania w formacie XML.
  • Na druku sejmowym 3622 (https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3622) zmieniono zapisy UoR w zakresie podpisywania SF – dodany został jako sposób podpisu „podpis osobisty” czyli podpis e-dowodem osobistym. Dodano więc trzecią komplikację do "łańcuszka podpisowego". Podpis osobisty działa analogicznie jak podpis kwalifikowany tylko „nabywa się” go w czasie składania wniosku o nowy dowód osobisty (można nie zaznaczyć tej opcji podczas składania wniosku), a następnie aktywuje się podczas odbierania dowodu osobistego w urzędzie gminy. E-dowodem osobistym teoretycznie można też już podpisać wniosek do KRS. Zainteresowanych odsyłamy do dzisiejszej Gazety Prawnej, gdzie biegli rewidenci zabrali głos https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56866,5-sierpnia-2019/69270,Gazeta-Prawna/700607,Zarzad-podpisze-roczne-sprawozdanie-e-dowodem.html
Należy pamiętać, że od 1 września wchodzą nowe wersje schem XML (za wyjątkiem schemy dla emitenta).
 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR