Regionalny oddział w Warszawie

ZMARŁ ANTONI KWASIBORSKI

"Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje"

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 18 sierpnia 2019 r. zmarł

  ANTONI KWASIBORSKI


biegły rewident,
współtwórca i aktywny do ostatnich dni działacz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 zasłużony dla samorządu biegłych rewidentów,
członek wielu organów PIBR, a ostatnio Krajowej Komisji Nadzoru,
ekspert w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej,
wykładowca oraz autor licznych publikacji dla biegłych rewidentów,
lubiany i szanowany Kolega.


Zachowamy Go na zawsze w naszej pamięciWyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu Rodzinie i Bliskim składają
Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie,
Regionalna Rada
oraz Pracownicy Biura Oddziału.Logo PIBR Przejdź do strony PIBR