Regionalny oddział w Warszawie

Konferencja „Prawo bilansowe i podatkowe – co się zmieniło, a co nas czeka.” 9 stycznia 2020r.

Zapraszamy Państwa na pierwszą konferencję w roku 2020 połączoną z uroczystym spotkaniem noworocznym dla biegłych rewidentów, która odbędzie się 9 stycznia 2020r. w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.

Agenda konferencji:
9.30 - 10.00 - rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 - powitanie i otwarcie konferencji - Jadwiga Godlewska, Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie
10.15 - 11.45 - Zmiany w prawie podatkowym - Jadwiga Godlewska
11.45 - 12.00 - przerwa kawowa
12.00 - 13.30 - Zmiany w prawie bilansowym - Agnieszka Baklarz
13.00 - 13.45 - dyskusja i podsumowanie konferencji - Jadwiga Godlewska , Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie
13.45 - 17.00 - spotkanie noworoczne/poczęstunek


Udział w konferencji jest bezpłatny i będzie zaliczał 4 godziny szkolenia w ramach samokształcenia.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać mailowo na adres biuro@pibr.waw.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru w rejestrze.
 
ZAPRASZAMY!
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR