Regionalny oddział w Warszawie

Sprawozdania za 2019r. - najczęstsze problemy!

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczętym już sezonem audytów przypominamy o najczęściej występujących problemach z e-sprawozdaniami, które biegli rewidenci zaobserwowali również w obecnym okresie:

 1. Zastosowanie schem w wersji 1-0 – KRS nie przyjmuje już schem w tej wersji jeśli data sporządzenia jest po 1 września 2019
 2. Brak podania numeru KRS w sprawozdaniu jeśli podmiot składa zgłoszenie do KRS – błąd uniemożliwia złożenie sprawozdania do KRS
 3. Sprawozdanie nie sumuje się – częstym błędem jest brak sumowania się np. aktywów trwałych z aktywami obrotowymi do sumy aktywów razem
 4. Sporządzanie sprawozdania w tysiącach i podawanie w nim kwot po przecinku – sprawozdanie w tysiącach sporządza się po zaokrągleniu do pełnych tysięcy – jest to błąd uniemożliwiający złożenie do KRS
 5. Podanie nieprawidłowego (nieistniejącego obecnie w wykazie numerów PKD) numeru PKD działalności głównej – błąd uniemożliwia złożenie do KRS. W sprawozdaniu powinien być podany nr PKD działalności głównej – nie ma potrzeby umieszczania tam wszystkich numerów PKD
 6. Brak uzupełnienia pól obligatoryjnych – szczególnie należy zwrócić uwagę na pole opis przy dodatkowych informacjach i objaśnieniach – pole jest obligatoryjne – błąd uniemożliwia złożenie sprawozdania do KRS
 7. Użycie niewłaściwego typu podpisu w zależności od ścieżki składania – w przypadku składania przez S24 aplikacja nie akceptuje podpisu otaczającego
 8. Zbyt duży plik – w przypadku składania do KRS sprawozdanie nie może być większe niż 5 Mb, a wszystkie pliki nie mogą przekroczyć 35 Mb
 9. Plik zawiera w nazwie spacje – w przypadku składania do KAS plik zostanie odrzucony
 10. Plik dodatkowych informacji i objaśnień zawiera w nazwie spacje – plik taki może zostać odrzucony przez aplikację e-sprawozdania finansowe MF
 11. Niewłaściwie podpisany plik e-sprawozdania – błąd uszkadza strukturę XML i nie uniemożliwia złożenie do KRS
 12. Brak zapisu o schemalocation w strukturze pliku – wydaje się, że obecnie przynajmniej w wersji bezpłatnej KRS pomija ten błąd, tym niemniej jest to element obligatoryjny prawidłowo sporządzonego pliku XML – przez wykonanie testu poprawności struktury (testowe złożenie do KRS) można sprawdzić czy w danym momencie plik jest poprawnie aprobowany przez KRS

Przypominamy, że procedurą sprawdzającą poprawność formalną pliku XML NIE JEST wczytanie do czytnika PIBR. Czytnik nie sprawdza poprawności formalnej testami zgodnymi z testami KRS gdyż KRS nigdy nie udostępnił pełnego zakresu tych testów.

Pełen test poprawności pliku XML zapewnia jedynie testowe wczytanie do KRS lub do aplikacji e-sprawozdania finansowe MF w przypadku sprawozdań wysyłanych do KAS. Test należy wykonać 2-krotnie: po pierwszym podpisie, a drugi raz po podpisaniu wszystkimi podpisami.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności struktury zapraszamy do kontaktu z Regionalny Oddziałem PIBR w Warszawie drogą mailową biuro@pibr.waw.pl.

Sposób testowego wprowadzania do KRS został opisany m.in. w publikacji Zamknięcie Roku 2019 Artykuł A.Baklarz „Elektroniczne sprawozdania – sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie” punkt 7.2.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR