Regionalny oddział w Warszawie

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA NADZÓR

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA NADZÓR

Przypominamy, że od 2020 r. firmy audytorskie wnoszą opłaty z tytułu nadzoru wyłącznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie przyjmuje opłat z tytułu nadzoru! Firmy audytorskie, które przekazały opłatę na konto PIBR, otrzymają jej zwrot.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR