Regionalny oddział w Warszawie

Inicjatywa dotycząca propozycji zmian przepisów dotyczących biegłych rewidentów

Komisja do opiniowania aktów prawnych PIBR zdecydowała o inicjatywie zebrania propozycji zmian przepisów powszechnie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących biegłych rewidentów oraz ich klientów.

Powyższa inicjatywa wynika z pojawiających się wątpliwości dotyczących interpretacji i praktycznego zastosowania przepisów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych, świadczenia innych usług czy też wywiązywania się z innych obowiązków dotyczących biegłych rewidentów, a także przepisów dotyczących klientów w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych czy innych obowiązków sprawozdawczych.

Intencją Komisji jest analiza obowiązujących przepisów, identyfikacja zapisów budzących niejasności oraz zaproponowanie zmian. W kolejnym etapie Komisja planuje przedstawić efekt swoich prac Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, a po uzyskaniu akceptacji rozpocząć dyskusję z regulatorem. w jaki najlepszy sposób można byłoby ulepszyć te przepisy, tak aby stały się one bardziej jednoznaczne i łatwiejsze w praktycznym ich zastosowaniu. (Analiza nie obejmuje krajowych standardów wykonywania zawodu ani krajowych standardów rachunkowości).

W świetle powyższego, w imieniu Komisji, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłane propozycji zmian przepisów w terminie do dnia 15 września 2020 r. na adres e-mailowy: biuro@pibr.waw.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR