Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie kandydatur na obrońcę z urzędu i obrońcę z wyboru

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie na prośbę Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Józefa Króla, poszukuje biegłego rewidenta, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji jednocześnie obrońcy z urzędu i obrońcy z wyboru.

 

Przy wyborze kandydata na obrońcę będą uwzględniane następujące okoliczności:

- obrońca z urzędu powinien być dyspozycyjny, szczególnie w Oddziałach z dużą ilością biegłych rewidentów,

- za podjęcie się obrony będzie przysługiwało wynagrodzenie za sprawy proste jak i za sprawy złożone, z możliwością podwyższenia przy sprawach przewlekłych oraz zwrot kosztów podróży,

- obrońcy z urzędu mogą pełnić również role obrońcy z wyboru, przy czym koszty takiej obrony ponosi obwiniony.

 

Po odbyciu szkoleń organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny (zaplanowanych na październik 2020 r.) i podpisaniu stosownych dokumentów, zgłoszony biegły rewident  zostanie wpisany na listę obrońców z urzędu, mogąc tym samym uczestniczyć w postępowaniach dyscyplinarnych jako obrońca.

Zgłoszenia kandydatur prosimy kierować na adres mail biuro@pibr.waw.pl do dnia 4 września 2020 r.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR