Regionalny oddział w Warszawie

Sprawozdawczość firm audytorskich

Opublikowano rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości firm audytorskich

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich, które ma już zastosowanie do sprawozdań za 2020 rok.

WIĘCEJ > TU
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR