Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie tematów szkoleń obligatoryjnych na rok 2022

Zgłaszanie tematów szkoleń obligatoryjnych na rok 2022

 
W związku prowadzonymi pracami nad opracowaniem wytycznych organizacyjno-metodycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na rok 2022 zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie propozycji nowych tematów szkoleń lub wskazanie tych dotychczasowych do utrzymania w wytycznych na rok 2022.

Propozycje tematów prosimy przesyłać na adres biuro@pibr.waw.pl
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR