Regionalny oddział w Warszawie

Warsztaty online - "e-SF i sprawozdanie z działalności w czasach pandemii - przykładowe procedury badania"

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe w ramach samokształcenia zawodowego

Temat warsztatów: "e-SF i sprawozdanie z działalności w czasach pandemii - przykładowe procedury badania".

Wykładowca - Marta Kostrzewa

Termin - 28 maja 2021 r., godz. 12:00

Czas trwania: 12:00 - 15:15

Koszt - 120,00 zł brutto

Miejsce - online (HXSpace).

Warsztaty zaliczać będą  4 godz. wykładowe w ramach samokształcenia zawodowego.


Program warsztatów:
1. e-SF oraz Sprawozdanie z działalności – bieżące interpretacje                                   
2. kompletność ujawnień w e-SF oraz Sprawozdanie z działalności za rok 2020      
3. dodatkowe czynności i obowiązki Kierownika Jednostki za rok sprawozdawczy 2020     
4. wstępna analiza danych w bilansie oraz RZiS:
    - przegląd analistyczny
    - zrozumienie działalności gospodarczej jednostki i branży (otoczenia)
    - zrozumienie kontroli wewnętrznej
    - oszacowanie ryzyka badania w obszarze przychodów
    - udokumentowanie przeprowadzonych czynności
5. kluczowe ryzyka audytu w badaniu za rok 2020 według Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)
6. reakcja na ryzyko –przykłady
7. dowody badania – przykłady


Zapisy > SZKOLENIA


Do osób zgłoszonych kilka dni przed szkoleniem wyślemy jego szczegóły. Wówczas najwcześniej prosimy dokonać opłaty (nr rachunku bankowego zostanie podany przed szkoleniem).
Materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą elektroniczną po rozpoczęciu szkolenia.
Faktury VAT i zaświadczenia zostaną wysłane na na wskazane adresy e-mail.

Jeżeli istnieje potrzeba sprawdzenia poprawności połączenia na naszym komunikatorze HXSpace, prosimy o wiadomość na adres biuro@pibr.waw.pl

ZAPRASZAMY
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR