Regionalny oddział w Warszawie

Warsztaty online - "Praktyczne wskazówki przy sporządzaniu dokumentacji z badania poddanej kontroli PANA"

Zapraszamy na warsztaty w ramach samokształcenia zawodowego

Temat warsztatów: "Praktyczne wskazówki przy sporządzaniu dokumentacji z badania poddanej kontroli PANA".

Wykładowca - Magdalena Maksymiuk

Terminy - 13 maja oraz 17 czerwca 2021 r., godz. 09:00.

Czas trwania: 09:00 - 13:45

Koszt - 150,00 zł brutto

Miejsce - online (HXSpace).

Warsztaty zaliczać będą  6 godz. wykładowe w ramach samokształcenia zawodowego.


Program warsztatów:

1. Schemat kontroli i kwestie praktyczne procesu kontroli
2. Wymogi kontroli w zakresie dokumentacji sporządzonej przez biegłego rewidenta
3. Typowe błędy w dokumentacji z badania
4. Ocena zgodności dokumentacji badania - co jest szczególnie analizowane?
5. Braki w dokumntacji - i co dalej?


Zapisy > SZKOLENIA


Do osób zgłoszonych kilka dni przed szkoleniem wyślemy jego szczegóły. Wówczas najwcześniej prosimy dokonać opłaty (nr rachunku bankowego zostanie podany przed szkoleniem).
Materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą elektroniczną po rozpoczęciu szkolenia.
Faktury VAT i zaświadczenia zostaną wysłane na na wskazane adresy e-mail.

Jeżeli istnieje potrzeba sprawdzenia poprawności połączenia na naszym komunikatorze HXSpace, prosimy o wiadomość na adres biuro@pibr.waw.pl

ZAPRASZAMY
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR