Regionalny oddział w Warszawie

MS Excel, e-sprawozdanie i pliki JPK - wykorzystanie do przeprowadzania procedur analitycznych dla udokumentowania procesu badania SF – w praktyce dla średniozaawansowanych

Zapraszamy na warsztaty w ramach samokształcenia zawodowego.

Zapraszamy na warsztaty online, które odbędą się 17-18 maja br., godz. 09:00.
????????????????????

???? "MS Excel, e-sprawozdanie i pliki JPK - wykorzystanie do przeprowadzania procedur analitycznych dla udokumentowania procesu badania SF – w praktyce dla średniozaawansowanych".

????‍???? Zajęcia poprowadzi dla nas Agnieszka Gajewska - biegły rewident, członek Zarządu Głównego SKwP, Wiceprezes Zarządu O/O w Warszawie SKwP, Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie poprzedniej kadencji.
W początkach pracy związana z GPW, współtwórca System Zarządzania „Symfonia”.

???? CENA - 240,00zł. brutto.

Zajęcia zaliczać będą 8 godz. wykładowych w ramach samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów. Przeprowadzone zostaną w formule:
dzień pierwszy - 4 godz.
dzień drugi - 4 godz.PROGRAM WARSZTATÓW:

1. Budowa modelu analitycznego dla SF w oparciu o e-czytnik na stronie PIBR
a) procedury wstępne badania, poznanie jednostki na tle branży
b) kontynuowanie działalności, sprawozdawczość oszukańcza
c) procedury analityczne jako końcowe procedury badania
2. Wczytywanie JPK do Excela
a) JPK KR, JPK WB, JPK FA, JPK VAT
b) Specyfikowanie danych istotnych dla przeprowadzanych procedur
c) Łączenie danych
d) Spójność danych w JPK
3. Zaprojektowanie szczegółowych procedur analitycznych
a) Poprawność ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie informatycznym – pakiet procedur od BO do BZ
b) Analiza danych – tabele przestawne
c) Próbkowanie

– dobór próby do badania z JPK

4. Podsumowanie 

ZAPISY

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR