Regionalny oddział w Warszawie

Wypalenie zawodowe biegłych rewidentów - ankieta

Wypalenie zawodowe biegłych rewidentów

Studentka III roku psychologii w zarządzaniu prosi o wypełnienie ankiety.

"Nazywam się Ilona Król i jestem studentką III roku na kierunku psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Chciałabym zaprosić do udziału w badaniu które jest częścią mojej pracy licencjackiej.
Celem mojego badania jest zmierzenie wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów oraz wykrycie potencjalnych czynników wywołujących wypalenie.
Kwestionariusz jest skierowany wyłącznie do osób wykonujących zawód biegłego rewidenta. Uczestnictwo w badaniu ma charakter anonimowy i dobrowolny. Wyniki badania zostaną wykorzystane tylko w celach naukowych. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut."

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR