Regionalny oddział w Warszawie

Spotkanie online "o etyce przy kawie" - 02 lipca 2021 r.

Komisja ds. etyki, działająca przy Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie, zaprasza biegłych rewidentów na drugie spotkanie on-line z cyklu "o etyce przy kawie".


Termin - 2 lipca 2021 r., godz. 10:00
Czas trwania - ok. 2 godz. wykładowe

Miejsce - online (HXSpace)

Prowadzący: Komisja ds. etyki

O czym będziemy mówić:
Co się dzieje z zawodem biegłego rewidenta?
Reakcja biegłego rewidenta na naruszenie przepisów prawa.

Spotkanie zrealizowane będzie w ramach samokształcenia zawodowego i zaliczać może 2 godz. wykładowe.

Zgłoszenia wyłącznie poprzez stronę internetową w zakładce Szkolenia

Po wysłaniu formularza zgłoszenia prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika. 

Zapraszamy
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR