Regionalny oddział w Warszawie

Spotkanie PANA z przedstawicielami firm audytorskich 30.09.2021 r.

Na prośbę PANA przekazujemy informację o planowanym przez Agencję spotkaniu z przedstawicielami firm audytorskich.
Odbędzie się ono 30 września 2021 r. o godzinie 10:30, w formule online.

Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy zaznaczyć zagadnienia, które powinny zostać poruszone podczas spotkania oraz dookreślić je poprzez dopisanie własnych pytań do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania innych zagadnień, nieuwzględnionych w ankiecie.

Ze względów technicznych w spotkaniu będzie mógł uczestniczyć tylko 1 zarejestrowany przedstawiciel firmy.


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR