Regionalny oddział w Warszawie

Warsztaty online 16 i 17 września 2021 r. - Warsztaty: Planowanie – ryzyko – reakcja – wnioski: PRZYCHODY oraz KOSZTY

Zapraszamy na warsztaty online w ramach samokształcenia zawodowego

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie zaprasza na krótkie dwa szkolenia warsztatowe w formie online, realizowane w ramach samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.

16 września 2021 r. (godz. 09:00):

"Warsztaty: Planowanie – ryzyko – reakcja – wnioski: PRZYCHODY


17 września (godz. 09:00):

"Warsztaty: Planowanie – ryzyko – reakcja – wnioski: KOSZTYSzkolenia te zostaną przeprowadzone w oparciu o program:

  1. Charakter i rodzaj kosztów segment podstawowy (Strategia i plan)                                  
  2. Przegląd analityczny
  3. Szacowanie ryzyka (z uwzględnieniem wskazówek PANA)                                              
  4. Reakcja na ryzyko

           - Przykłady testów kontroli

           - Przykłady testów analitycznych

           - Przykłady testów szczegółowych.

 

Czas trwania - po 4 godz. wykładowe
Wykładowca - Marta Kostrzewa
Koszt: 120,00 zł brutto każde szkolenie
Miejsce - online (HXSpace)


Celem zgłoszenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza online:

ZGŁOSZENIA
 
Nie ma obowiązku uczestniczenia w obu szkoleniach.
Przy wyborze obu szkoleń należy w formularzu wskazać obie daty.
Po wysłaniu formularza potwierdzimy jego przyjęcie.
Prosimy, aby zgłoszeń dokonywać wyłącznie za pomocą formularza online.
Limit miejsc jest ograniczony - obowiązuje kolejność nadsyłania zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc ustalone zostaną terminy dla kolejnych grup.

Do osób zgłoszonych kilka dni przed każdym szkoleniem wyślemy jego szczegóły. Wówczas najwcześniej prosimy dokonać opłat (nr rachunku bankowego zostanie podany przed szkoleniem).
Materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą elektroniczną po rozpoczęciu szkolenia.
Faktury VAT i zaświadczenia zostaną wysłane na wskazane adresy e-mail.ZAPASZAMYLogo PIBR Przejdź do strony PIBR