Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie uwag do projektów uchwał NWZBR

14 września 2021 r.

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie uchwałą nr 26/2021 zwołała na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów w trybie stacjonarnym celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie 25 października 2021r., o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.15 (drugi termin) w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.
W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektów dokumentów przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie:

- porządku obrad NWZBR,

- regulaminu obrad NWZBR,

- uchwała o wyborze  członków Komisji Rewizyjnej,

Wszystkie projekty dokumentów dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Oddziału w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentów „w trybie śledzenia zmian” wraz ze stosownym uzasadnieniem w komentarzu.

Termin na zgłaszanie uwag i propozycji – 18 września 2021 r.  na adres biuro@pibr.waw.pl

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR