Regionalny oddział w Warszawie

„Współpraca biegłych sądowych z zakresu rachunkowości i finansów z sądem w sprawach cywilnych, gospodarczychoraz dotyczących pracy i ubezpieczeń społecznych”

Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Regionalny Oddział PIBR w Warszawie uprzejmie zapraszają na nieodpłatny odczyt online organizowany przez Klub Członkowski Biegłych Sądowych, który odbędzie się 25 listopada 2021 roku w godz. 16:00-19:00 pt. „Współpraca biegłych sądowych z zakresu rachunkowości i finansów z sądem w sprawach cywilnych, gospodarczychoraz dotyczących pracy i ubezpieczeń społecznych”.

ZAPROSZENIE

Zainteresowanych biegłych sądowych - członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz RO PIBR w Warszawie prosimy o rejestrację na odczyt poprzez platformę CLICMEETING

ZAPISY

Porządek spotkania:

 1. Przywitanie uczestników spotkania - Prezydium Klubu Biegłych Sądowych.
 2. Odczyt: „Współpraca biegłych sądowych z zakresu rachunkowości

i finansów z sądem w sprawach cywilnych, gospodarczych

oraz dotyczących pracy i ubezpieczeń społecznych”, w tym zagadnienia

dot. m.in.:

 • oczekiwanej przez sąd zawartości/układu opinii,
 • zasady pracy biegłego z dokumentacją włączoną do akt na nośniku

elektronicznym,

 • trybu postępowania przez biegłego w przypadku stwierdzenia, że udostępniona

dokumentacja nie pozwala na wyrażenie miarodajnej opinii w przedmiocie

i zakresie określonym w postanowieniu sądu,

 • karty pracy i rachunku za sporządzenie opinii.

Odczyt wygłosi Pan dr Andrzej Michór, sędzia Sądu Okręgowego

we Wrocławiu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

oraz Uniwersytetu Opolskiego.

 1. Pytania i dyskusja.

Odczyt wygłosi Pan dr Andrzej Michór, sędzia Sądu Okręgowegowe Wrocławiu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuraturyoraz Uniwersytetu Opolskiego.

 

UWAGA!

Zapisu na odczyt można dokonać najpóźniej do godziny 13.00 w dniu, w którym będzie się on odbywał. Zgłoszenia napływające po tym terminie mogą nie zostać przetworzone na czas.

Instrukcja postępowania:

 1. Należy kliknąć w kafelek "Zarejestruj się teraz" a następnie wpisać swoje dane, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail podany w zgłoszeniu (ten, na który przyszło zaproszenie).
 2. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo wiadomość zwrotną zawierającą link umożliwiający udział w szkoleniu (UWAGA: jeśli wiadomość zwrotna nie dotrze, bardzo prosimy o kontakt).
 3. Link ten należy w dniu szkolenia skopiować i otworzyć w aktualnej przeglądarce (najlepiej Google Chrome, ponieważ przy logowaniu przez inną przeglądarkę mogą wystąpić problemy z dźwiękiem).
 4. Po dokonaniu powyższej czynności uruchomiona zostanie poczekalnia, która w chwili rozpoczęcia szkolenia przełączy się na pokój webinarowy.
 5. Odczyt rozpocznie się 25 listopada 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie 16:00. W trakcie wydarzenia do dyspozycji Uczestników jest czat (po prawej stronie ekranu), za pośrednictwem którego możliwe jest zadawanie pytań Prowadzącemu.

Jeśli w trakcie szkolenia z jakiegokolwiek powodu (np. słabego łącza internetowego) zostaną Państwo wylogowani z platformy Clickmeeting, należy ponownie dołączyć do wydarzenia.

Istnieje możliwość zgłoszenia na adres: jkoslinska@skp-ow.com.pl do dnia 22 listopada b.r. pytań dot. tematyki wykładu, które zostaną przekazane wykładowcy celem ew. udzielenia odpowiedzi na nie podczas odczytu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 609 906 993, 885 305 645.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR