Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie propozycji tematów do szkoleń obligatoryjnych w 2023 roku

Zapraszamy biegłych rewidentów do zgłaszania propozycji tematów szkoleń obligatoryjnych na 2023 rok.

W związku prowadzonymi pracami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów nad opracowaniem wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na 2023 rok, zachęcamy do nadesłania swoich propozycji nowych tematów szkoleń lub wskazanie tych dotychczasowych (z wytycznych ODZ na 2022 r.), które rekomendują Państwo do utrzymania w wytycznych na 2023 r.

W przypadku rekomendacji nowego tematu prosimy o przesyłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie FORMULARZA, w którym należy również przedstawić konspekt (zakres merytoryczny) zagadnień, które powinny być przedstawione podczas danego szkolenia oraz ewentualnie propozycję autora materiałów szkoleniowych do wskazanego tematu.
Uzupełnienie zakresu merytorycznego danego tematu pozwoli dokładnie zrozumieć oczekiwania związane z proponowanym zagadnieniem.

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi w wiadomości e-mail w terminie do 31 grudnia 2021 r. na FORMULARZU wyłącznie na adres: agnieszka.rozko@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR