Regionalny oddział w Warszawie

Najbliższe szkolenia z zakresu ODZ

Zapraszamy do zapisów na szkolenia obligatoryjne

Najbliższymi szkoleniami z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego są:

1. Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne - 25.08.2022 - Barbara Misterska-Dragan
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - 26.08.2022 - Małgorzata Mazurkiewicz
3Zasady etyki w praktyce - studium przypadku - 29.08.2022 - Krystian Kosiorek
4. Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - 30.08.2022 - Monika Markisz


Odpłatność brutto:
szkolenie 8 godz. - 300,00 zł.

  • Szkolenia obligatoryjne organizowane przez PIBR dla biegłych rewidentów, zwolnione są z podatku VAT.
  • Uczestnikom, którzy nie są biegłymi rewidentami, doliczany jest 23% podatek Vat.

Miejsce - online (HXSpace)

ZAPISY


Kilka dni przed każdym z terminów wyślemy szczegółowe informacje.
Zapłata na konto RO najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć.
Faktury VAT zostaną wystawione na podstawie zapłaty.
FV i zaświadczenia wyślemy na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.

W przypadku rezygnacji z udziału konieczna jest e-mailowa informacja dla organizatora.
 


Zapraszamy
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR