Regionalny oddział w Warszawie

Wymiana legitymacji członkowskich PIBR

W Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie na biegłych rewidentów czekają nowe legitymacje.

W związku z m.in. ustawową zmianą nazwy samorządu biegłych rewidentów – a przy tej okazji również gruntowną modernizacją identyfikacji wizualnej Izby – wiązała się konieczność zaprojektowania i produkcji nowych legitymacji członkowskich PIBR. Ich dystrybucją wśród biegłych rewidentów zajmują się poszczególne Regionalne Oddziały. W celu odbioru legitymacji prosimy o kontakt z biurem Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie – tel. 22/ 862 54 70/80, e-mail – biuro@pibr.waw.pl, lub osobiście – Warszawa, ul. Wolność 7 lok. C (8.00-16.00).

Legitymacje, którymi biegli rewidenci posługiwali się dotychczas, straciły ważność, nie ma jednak potrzeby zwracania tych dokumentów.

Zasady odbioru legitymacji

  • Biegli rewidenci powinni odbierać legitymacje osobiście w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie,
  • do odbioru legitymacji przez biegłego rewidenta wystarczy dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  • możliwy jest odbiór przez upoważnione osoby trzecie. Konieczne jest do tego pisemne upoważnienie wystawione przez danego biegłego rewidenta. Osoba upoważniona także musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.
/www/upload_dir/warszawa/UCHWALA_NR_1_VIII_WZBR_REGULAMIN_OBRAD.doc
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR