Regionalny oddział w Warszawie

Komunikat PANA - obowiązek firm audytorskich dot. zapewnienia środków komunikacji elektronicznej dla kontroli ....

PANA zwraca się do biegłych rewidentów z prośbą o zapoznanie się z komunikatem:

Dotyczy on obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny, wynikającego z art. 115b ust. 4 pkt. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR