Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenie online: Inwentaryzacja w pracy biegłego rewidenta (warsztaty)

Zapraszamy na szkolenie w ramach samokształcenia zawodowego.

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie zaprasza na szkolenie w trybie online z tematu: "Inwentaryzacja w pracy biegłego rewidenta".
Szkolenie odbędzie sięw formie warsztatów.

Dwa terminy:
13 października 2022 r. (czwartek),
02 listopada 2022 r. (środa).

Rozpoczęcie o godz. 09:00.

Czas trwania - ok. 6 godz. wykładowych

Prowadzący: Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


Koszt: 200,00 zł brutto

Szkolenia obligatoryjne organizowane przez PIBR dla biegłych rewidentów, zwolnione są z podatku VAT. Uczestnikom, którzy nie są biegłymi rewidentami, doliczany jest 23% podatek Vat.


Miejsce - online (HXSpace)

Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz 


PROGRAM:

 1. Inwentaryzacja – wymogi formalne:
  • ustawa o rachunkowości,
  • Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR.
  2. Inwentaryzacja a COVID-19:
      • rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości,
      • wyjaśnienia udzielone przez Ministerstwo Finansów,
      • wytyczne PANA,
      • inwentaryzacja online.
  3. Teoria a praktyka inwentaryzacji – praktyczne problemy interpretacji przepisów w zakresie inwentaryzacji.
  4. Zadania biegłego rewidenta w zakresie:
      • przygotowania do inwentaryzacji,
      • spisu z natury,
      • rozliczania inwentaryzacji.
  5. Inwentaryzacja jako procedura badania - plan badania, szacowanie ryzyka, testy kontroli, procedury wiarygodności, procedury analityczne, KSB 501.
  6. Inwentaryzacja w pracy biegłego rewidenta – ujęcie praktyczne i warsztatowe
  7. Obecność (w tym wirtualna) biegłego rewidenta podczas spisu z natury:
      • zapasów,
      • środków trwałych,
      • środków pieniężnych.
  8. Praktyczne problemy w procesie badania inwentaryzacja online.
  9. Co w sytuacji gdy biegły rewident nie może uczestniczyć w spisie z natury?
  10. Rola i zadania biegłego rewidenta w zakresie potwierdzeń sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami.
  11. Dokumentacja związana z badaniem inwentaryzacji.
  12. Inwentaryzacja w sprawozdaniu z badania.
  13. Wyzwania w zakresie inwentaryzacji w badaniu sprawozdań finansowych.
  14. Specyfika inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.
  15. Pytania i odpowiedzi.

Kilka dni przed każdym terminem wyślemy szczegółowe informacje (lub o odwołaniu ze względu na brak zgłoszeń). Wtedy najwcześniej proszę dokonać opłaty, ale najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć.
Faktury VAT zostaną wystawione na podstawie zapłaty.ZAPRASZAMY
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR