Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie propozycji zmian przepisów do Ustawy o Rachunkowości.

Zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów do zgłaszania propozycji zmian przepisów do Ustawy o Rachunkowości.

Zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów RO PIBR w Warszawie do zgłaszania propozycji zmian przepisów do Ustawy o Rachunkowości.
 
Uwagi prosimy przekazywać do Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na adres mail biuro@pibr.waw.pl wyłącznie w przedstawionej TABELI.

Po otrzymaniu Państwa propozycji zmian do aktualnego brzmienia ustawy, Regionalny Oddział PIBR w Warszawie opracuje zbiorcze zestawienie, które przekaże do KRBR.

Uwagi/propozycje zmian prosimy przesyłać do 10 marca 2023r.

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR