Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie propozycji zmian przepisów do Ustawy o Rachunkowości.

1 sierpnia 2022 r.

Zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów do zgłaszania propozycji zmian przepisów do Ustawy o Rachunkowości.

Celem opracowania przez PIBR i przekazania legislatorowi wypracowanych już przez samorząd biegłych rewidentów propozycji zmian do UoR (zanim pojawią się sugestie legislatora) zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów RO PIBR w Warszawie do zgłaszania propozycji zmian przepisów do Ustawy o Rachunkowości.
 
Przekazujemy pismo Prezes KRBR - Barbary Misterskiej-Drgan, otrzymane w dn. 01.08.2022 r., w tej sprawie - PISMO

Uwagi prosimy przekazywać do Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na adres mail biuro@pibr.waw.pl wyłącznie w przedstawionej TABELI.

Termin nadsyłania propozycji - 09 września 2022 r.

Po otrzymaniu Państwa propozycji zmian do aktualnego brzmienia ustawy, Regionalny Oddział PIBR w Warszawie opracuje zbiorcze zestawienie, które przekaże do KRBR.
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeanalizuje je i prześle finalnie do Ministerstwa Finansów.

Dziękujemy
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR