Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenie online - Podatek CIT – zmiany w 2022 roku i aktualna praktyka orzecznicza

Zapraszamy na szkolenie w ramach samokształcenia zawodowego

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie zaprasza na szkolenie w trybie online z tematu: "Podatek CIT – zmiany w 2022 roku i aktualna praktyka orzecznicza".

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie w 2022 roku, planowanych zmian na 2023 rok oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie stosowania wybranych instytucji podatku CIT.

Dwa terminy:

05 października 2022 r. (środa),
23 listopada 2022 r. (środa).

Rozpoczęcie o godz. 09:00.

Koszt: 200,00 zł brutto
Szkolenia organizowane przez PIBR dla biegłych rewidentów, zwolnione są z podatku VAT. Uczestnikom, którzy nie są biegłymi rewidentami, doliczany jest 23% podatek Vat.

Czas trwania - ok. 6 godz. wykładowych
Miejsce - online (HXSpace)

Prowadzący: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej zs. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Program szkolenia:

  1. 9% CIT – zasady stosowania, wyłączenia, wątpliwości interpretacyjne.
  2. Minimalny podatek CIT z uwzględnieniem planowanych zmian od 2023 r.
  3. Finansowanie kapitałem własnym (tzw. hipotetyczne odsetki).
  4. Koszty finansowania dłużnego (tzw. cienka kapitalizacja).
  5. Zwolnienie dywidendowe.
  6. Zwolnienie dla spółek holdingowych.
  7. Estoński CIT – podstawowe założenia, zasady wyboru, korzyści podatkowe.

Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz 

Kilka dni przed każdym terminem wyślemy szczegółowe informacje (lub o odwołaniu ze względu na brak zgłoszeń). Wtedy najwcześniej proszę dokonać opłaty, ale najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć.
Faktury VAT zostaną wystawione na podstawie zapłaty.


ZAPRASZAMY
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR