Regionalny oddział w Warszawie

Za nami Nadzwyczajny Zjazd

Zakończył się trwający w dniach 18-19 czerwca w Warszawie Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zakończył się przyjęciem wszystkich projektów uchwał zjazdowych, z uwzględnieniem części zmian zgłaszanych przez delegatów. W najbliższym czasie uchwały trafią do KNA, a ich ostateczne teksty będą dostępne na stronie internetowej PIBR.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR