Regionalny oddział w Warszawie

Uchwały NKZBR opublikowane

Dostępna jest już treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w dniach 18-19 czerwca 2018 r., dotyczących:

  • regulaminu obrad NKZBR, 
  • zmiany statutu PIBR (cztery odrębne uchwały),
  • zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR,
  • zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Zmiany statutu PIBR wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego. Pozostałe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia (poza częścią przepisów regulowanych w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR, gdzie wskazano, że wchodzą w życie z dniem 1.01.2019 r.).

Dokumenty dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu

 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR