Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenie "Procedury badania systemu rachunkowości" - aktualizacja

Zapraszamy na nieodpłatne szkolenie dla biegłych rewidentów „Procedury badania systemu rachunkowości”.

Prowadząca – Justyna Beata Zakrzewska.

Program szkolenia:
1. Procedury badania systemu rachunkowości na etapie akceptacji zlecenia,
2. Procedury badania systemu rachunkowości na etapie oszacowania ryzyka,
3. Przykładowe procedury zgodności badania systemu rachunkowości,
4. Przykładowe procedury wiarygodności systemu rachunkowości,
5. Przykładowe dowody badania systemu rachunkowości,
6. Przykładowa dokumentacja z badania systemu rachunkowości.

Pierwotnie szkolenie zaplanowane było na 27-28 sierpnia 2018 r. w godzinach popołudniowych w siedzibie RO PIBR w Warszawie.
Jednak ze względu na dużą liczbę zgłoszeń szkolenie to zorganizujemy w trakcie jednego dnia w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 sala "A" III piętro, w dniu 28 sierpnia 2018 r. w godz. 10:00-15:15.

Będzie ono zaliczało 6 godz. samokształcenia zawodowego.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na adres biuro@pibr.waw.pl podając imię i nazwisko oraz numer w rejestrze.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR