Regionalny oddział w Warszawie

Pożegnanie Albina Bombika

4 lipca 2018 r. z ogromnym żalem pożegnaliśmy Albina Bombika – wieloletniego Prezesa Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, współzałożyciela samorządu zawodowego biegłych rewidentów, wieloletniego członka władz Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP.

Obok licznych odznaczeń (m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowa Odznaka Honorowa m.st. Warszawy, Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) uhonorowany także złotą odznaką PIBR oraz medalem PIBR. Był również członkiem Rady Klubu Seniora, a od 2016 zasiadał w Loży Honorowej Seniorów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie.

Był Człowiekiem wielkiego serca i otwartego umysłu, niezwykle zaangażowanym w życie samorządu i wszelkie prace społeczne. To także autor licznych publikacji z dziedziny finansów i rachunkowości, wieloletni wykładowca, niekwestionowany mentor biegłych rewidentów i dyplomowanych księgowych. Zawsze szarmancki, uśmiechnięty, życzliwy, ogromnie zainteresowany rozmówcą.

Jego odejście to nieodżałowana strata dla środowiska. Mając w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia mówimy – dziękujemy.

Jego życie będzie dla nas inspiracją i niedoścignionym wzorem, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko"

Ks. Jan Twardowski

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR