Regionalny oddział w Warszawie

Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę siedziby RO PIBR w Warszawie

Regionalny Oddział  w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych zgodnie z zakresem prac określonych w dokumentacji projektowej.

Dokumenty projektowe oraz przedmiary przekazane zostaną zainteresowanym oferentom po kontakcie z Biurem Regionalnego Oddziału – 22/ 862 54 70.

Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
Termin składania ofert - 1 października 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe:

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR