Regionalny oddział w Warszawie

Skończył się drugi rok trzyletniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

 
ZGŁASZANIE ODBYTYCH SZKOLEŃ
 
 
 
 
 
Szkolenia obligatoryjne, które biegły rewident odbył w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkoleń (np. Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie) zgłaszane są do PIBR przez tę jednostkę.

Szkolenia odbyte w ramach samokształcenia (np. uczestnictwo w konferencjach, udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, udział w szkoleniach specjalistycznych, nieobligatoryjnych) biegły rewident zgłasza samodzielnie.

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl
Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto biegłego rewidenta,
Krok 2 - wypełnij elektroniczny formularz WNSAMO - Oświadczenie o samokształceniu biegłego rewidenta (menu "Rozwiń panel" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 - zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Możliwe jest także złożenie w Izbie oświadczenia w formie papierowej.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR