Regionalny oddział w Warszawie

Stawka opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2018 r. ustalona

Stawka opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2018 r. ustalona

Komisja Nadzoru Audytowego nie zakwestionowała uchwały KRBR w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2018 r.

Tym samym obowiązująca na 2018 r. stawka opłaty od rocznych przychodów osiągniętych w 2018 r. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego wynosi 1,43%.

 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR