Regionalny oddział w Warszawie

Publikacja struktur logicznych sprawozdań finansowych

Ze strony Krajowej Administracji Sądowej można pobrać struktury logiczne sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który wchodzi w życie 1 października 2018 r. Dostępne są tam struktury dla przedsiębiorców, banków, SKOKów i innych podmiotów finansowych, a także do składania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, o których mowa w art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości (wchodzi w życie 1 października 2018 r.), należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

Pliki można pobrać w serwisie KAS.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR