Regionalny oddział w Warszawie

Ubezpieczenie od kar dyscyplinarnych

Kolejne rozszerzenie ochrony dla biegłych rewidentów jest już dostępne.

W wyniku działań PIBR we współpracy z brokerem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., TUiR Warta zaoferowała biegłym rewidentom ochronę ubezpieczeniową przed pieniężnymi karami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 159. ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Oferta jest skierowana do biegłych rewidentów i dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym także za przewinienia dyscyplinarne popełnione w związku z badaniem ustawowym JZP. Ubezpieczenie ma na celu refundację zapłaconej przez Ubezpieczonego kary oraz zapłatę kosztów pomocy prawnej.

Zainteresowani ubezpieczeniem mogą kontaktować się bezpośrednio z brokerem, przesyłając do brokera wniosek dotyczący zawarcia ubezpieczenia w ramach dodatkowej klauzuli kar dyscyplinarnych.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC znajduje się tutaj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR