Regionalny oddział w Warszawie

Klub Seniora zaprasza na spacery

SPACER  I WYCIECZKI WŁASNEGO WYBORU

Klub  Seniora przy RO PIBR załącza poniżej link do alfabetycznego wykazu najbardziej (naszym zdaniem) aktywnych warszawskich organizatorów wydarzeń turystyczno-krajoznawczych (w Warszawie i nie tylko) – celem ewentualnego wykorzystania do planowania we własnym zakresie spacerów i wycieczek oraz uzyskania szczegółowych informacji o wydarzeniach itp.

https://ro.pibr.org.pl/assets/file/2895,KBR_tur.-kraj_organizatorzy_v5.pdf

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR