Regionalny oddział w Warszawie

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach

Rządowe Centrum Legislacji 31 października 2018 r. opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uzasadnienie do projektu.

Do 7 listopada można było zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR