Regionalny oddział w Warszawie

SZKOLENIE "Obowiązki biegłego rewidenta jako instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ..."- BRAK MIEJSC

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Obowiązki biegłego rewidenta jako instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", które odbędzie się 19 listopada (poniedziałek) br., w godz. 10.00-15.00, w Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C

PROWADZĄCY - Marian Mońka

Szkolenie zaliczać będzie 6 godzin w ramach samokształcenia.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu (imię, nazwisko i nr w rejestrze) prosimy przesyłać mailem na adres biuro@pibr.waw.pl.
BRAK MIEJSC. MOŻLIWIY WPIS NA LISTĘ REZERWOWĄ.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR