Regionalny oddział w Warszawie

Wysokość składki członkowskiej na rok 2019 ustalona

KRBR ustaliła na 2019 r. wysokość składki członkowskiej

KRBR zdecydowała, że składka członkowska w 2019 r. będzie wynosiła 480 zł (w podstawowej wysokości) oraz 20 zł (w obniżonej wysokości).

W przypadku opłaty za wpis na listę firm audytorskich opłata nie uległa zmianie i wynosi 2.000 zł.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR