Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie samokształcenia za rok 2018

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że j
ednostki szkolące organizujące szkolenia, wykłady, prelekcje czy konferencje w ramach samokształcenia nie zgłaszają listy przeszkolonych w tym zakresie do PIBR.
Biegły rewident dokumentuje odbycie samokształcenia poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem indywidualnego konta biegłego rewidenta na stronie PIBR.

Oświadczenie można również przesłać pocztą, a jego wzór dostępny jest na stronie PIBR w sekcji Biegli/szkolenia
.

W przypadku, gdy biegły rewident w danym roku kalendarzowym realizuje wyłącznie minimum 24-godzinne, z czego 16 godzin odbędzie jako szkolenie podstawowe, natomiast 8 godzin jako samokształcenie, konieczne jest złożenie przez niego oświadczenia o samokształceniu w terminie do końca danego roku kalendarzowego.

W przypadku odbywania przez biegłego rewidenta każdego roku kalendarzowego minimum 24 godzin szkolenia podstawowego, oświadczenie o samokształceniu może zostać złożone w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy, to jest do 31 grudnia 2020 r.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR