Regionalny oddział w Warszawie

Prezentacja programu do badania sprawozdań finansowych firmy Datev

Zapraszamy na spotkanie dla biegłych rewidentów, na którym zaprezentowany zostanie program do badania sprawozdań finansowych firmy Datev, uwzględniający wymogi badania zgodnie z MSB, które odbędzie się 29 stycznia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń - podając imię i nazwisko, numer w rejestrze - najpóźniej do 24 stycznia 2019 r. mailowo na adres biuro@pibr.waw.pl.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Udział w prezentacji zaliczał będzie 5 godzin szkolenia w ramach samokształcenia.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR