Regionalny oddział w Warszawie

RUSZ GŁOWĄ! Spotkanie Klubu Seniora

RUSZ GŁOWĄ! Kontynuacja zapoczątkowanych w ubiegłym roku treningów umiejętności poznawczych.

TERMIN17 stycznia (czwartek), godz. 15.00 w siedzibie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie, ul. Nowolipie 25 b.

Trening obejmuje wiadomości na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, sposobów jego usprawniania (pamięć, uwaga, uczenie się oraz rozwijanie kreatywności, szeroko pojętego myślenia i rozumowania, podejmowania decyzji).

PROWADZĄCA - zajęcia poprowadzi trenerka umiejętności poznawczych i coach – Kasandra Heredia.

Zajęcia są bezpłatne dla uczestników.

ZGŁOSZENIA - ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie chęci udziału w zajęciach najpóźniej do 15 stycznia br. na adres mailowy - biuro@pibr.waw.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR