Regionalny oddział w Warszawie

Zgłaszanie uwag do projektów dokumentów przygotowanych na IX Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektów dokumentów przygotowanych na IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie:

- porządku obrad IX WZBR,

- regulaminu obrad IX WZBR,

- programu działania RO PIBR w Warszawie na kolejną kadencję.

Wszystkie projekty dokumentów dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Oddziału w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/ IX WALNE ZGROMADZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Propozycje konkretnych zadań  do uwzględnienia w harmonogramie działań niezbędnych dla realizacji programu działania prosimy zgłaszać w załączonej tabeli. Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentów „w trybie śledzenia zmian” wraz ze stosownym uzasadnieniem w komentarzu.
Termin na zgłaszanie uwag i propozycji – 25 stycznia 2019 r. na adres biuro@pibr.waw.pl
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR