Regionalny oddział w Warszawie

"Nowe sprawozdanie z badania za rok 2018 – co się zmieniło?" - BRAK MIEJSC

Zapraszamy Państwa na nieodpłatne szkolenie "Nowe sprawozdanie z badania za rok 2018 – co się zmieniło?".

14 lutego br. (czwartek), godz. 9.30-14.00, Regionalny Oddział PIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C
Prowadząca - Barbara Misterska-Dragan

Zgłoszenia
- BRAK MIEJSC, możliwy wpis na listę rezerwową (imię, nazwisko i nr w rejestrze).

Szkolenie zaliczać będzie 6 godzin samokształcenia.

Szkolenie skierowane jest do biegłych rewidentów wykonujących zawód.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Udział w szkoleniu będą mogły wziąć tylko osoby wcześniej zgłoszone, z potwierdzoną mailowo rezerwacją miejsca.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR