Regionalny oddział w Warszawie

Spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta 30.05.2019r., 16.00

Zapraszamy na spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta, które odbędzie się 30 maja 2019r. godz. 16.00, w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, ul. Płocka 17.

Program spotkania:
1. "Ryzyka biegłego rewidenta w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i realizacją kontraktów grup kapitałowych" - Ireneusz Łazarski
2. Sprawy różne
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR