Regionalny oddział w Warszawie

Tekst ujednolicony ustawy o biegłych rewidentach

Tekst ujednolicony ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest już dostępny na stronie PIBR.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ujednoliconym ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który został opracowany na podstawie:

  • tekstu jednolitego ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421) - opublikowanego 30 lipca 2019 r.,
  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1571) („ustawa zmieniająca”) - opublikowanej
    21 sierpnia 2019 r.

Tekst ujednolicony ułatwia przeanalizowanie zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą. Wskazuje również terminy wejścia w życie dodanych, zmienionych bądź uchylonych przepisów.

Tekst ujednolicony zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w sekcji Regulacje krajowe.

Tekst jest również dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, który zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR